Komunikat dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych I i II stopnia w Białej Podlaskiej z dnia 05.11.2020

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 pracujemy zdalnie do 29 listopada 2020.

Jednakże, istnieje możliwość robienia konsultacji dla uczniów klas dyplomowych. Dotyczy to  II stopnia i przedmiotów z których uczniowie zdają egzamin dyplomowy a więc instrumentu i historii muzyki.

[ ! COVID-19 ! ] Ograniczenie funkcjonowania szkół – zmiana rozporządzenia