Aktualności

 • Listy przyjętych do szkół I i II stopnia

  Lista uczniów przyjętych do PSM I stopnia
  Cykl sześcioletni (C6)
  1. Bednarska Natalia-fortepian
  2. Demczuk Piotr – fortepian
  3. Dorosz Miła Jolanta – skrzypce
  4. Gromisz Anna – fortepian
  5. Hryniewicz Urszula – fortepian
  6. Kozak Sara – fortepian – skrzypce
  7. Kozioł Zofia – fortepian
  8. Kuligowski Gabriel – perkusja
  9. Łukaszuk Róża – flet
  10. Majewski Jakub – fortepian
  11. Olesiejuk Iga Maria – fortepian
  12. Yatsenko Ksenta – skrzypce
  13. Durlej Kalina Małgorzata – skrzypce
  14. Nitek Małgorzata – flet
  15. Petruk Seweryn – fortepian
  16. Sweklej Nikola Anna – skrzypce
  17. Urbańska Matylda – klarnet
  18. Żyła Antonina Weronika – fortepian
  19. Żyła Michał Seweryn – fortepian

  Lista uczniów przyjętych PSM I stopnia
  Cykl czteroletni (C4)

  1. Głuchowski Piotr – klarnet `
  2. Kozłowski Jan – perkusja
  3. Moroz Wiktor – perkusja
  4. Rola Piotr – gitara
  5. Romaniuk Gabriela – gitara
  6. Szewczuk Agata – wiolonczela
  7. Taruc Kacper Andrzej – akordeon
  8. Trochimiuk Jan – trąbka

  Lista uczniów przyjętych do PSM II stopnia

  1. Dawidiuk Maciej – trąbka
  2. Głuchowska Julia – flet
  3. Kamińska Wiktoria Nikola – fortepian
  4. Krupa Stanisław – akordeon
  5. Łukaszuk Marceli – fortepian
  6. Magier Wojciech Jan – fortepian
  7. Matczuk Gabriel – perkusja
  8. Miłosz Julia – fortepian
  9. Miłosz Lena – fortepian
  10. Mirońska Paulina – flet
  11. Semeniuk Marcel – akordeon
  12. Tarasiuk Olga – fortepian

 • Listy na egzaminy

   

  Lista kandydatów do ZSM I stopnia

  Cykl sześcioletni (C6)

  22 czerwca 2020 r.

  Sala 16

   Godz. 16.00

  1. Arseniuk Gabriela
  2. Bebkiewicz Katarzyna
  3. Bednarska Natalia
  4. Demczuk Piotr
  5. Dorosz Miła Jolanta
  6. Dudek Kalina
  7. Hryniewicz Urszula
  8. Kozak Sara
  9. Kozioł Zofia
  10. Kuligowski Gabriel
  11. Łukaszuk Róża
  12. Olesiejuk Iga Maria
  13. Wnuk Sebastian
  14. Yatsenko Ksenta

  Sala 18

  Godz. 16.00

  1. Durlej Kalina Małgorzata
  2. Golec Jędrzej
  3. Gromisz  Anna Halina
  4. Majewski Jakub
  5. Nitek Małgorzata
  6. Petruk Seweryn
  7. Pytka Wiktor
  8. Romaniuk Lena Maria
  9. Stańko Paweł Janusz
  10. Sweklej Nikola Anna
  11. Ułasiuk Lilla
  12. Urbańska Matylda
  13. Żyła Antonina Weronika
  14. Żyła Michał Seweryn

  Lista kandydatów do ZSM I stopnia

   Cykl czteroletni (C4) 

  22 czerwca 2020 r.

  Sala 20

   

  Godz. 16.00

  1. Flaga Oliwia
  2. Głuchowski Piotr
  3. Kozłowski Jan
  4. Moroz Wiktor
  5. Pajnowski Janusz Grzegorz
  6. Rola Piotr
  7. Romaniuk Gabriela
  8. Szewczuk Agata
  9. Taruc Kacper Andrzej
  10. Trejda Karol
  11. Trochimiuk Jan
  12. Urbańska Roksana Anna
  13. Żuk Michalina

   

  Cykl sześcioletni (C6) –     klasa VI

  1. Kołodyńska Sara Marzena – gitara

  Lista kandydatów do ZSM II stopnia

  23 czerwca 2020 r.

  sala nr 18

   

  godz. 17.30

   

  1. Buczyło Miłosz Michał           –  fortepian
  2. Dawidiuk Maciej                     –   trąbka
  3. Głuchowska Julia –   flet
  4. Gorecki Dominik Józef           –   trąbka
  5. Kamińska Wiktoria Nikola     –   fortepian
  6. Krupa Stanisław                      –   akordeon
  7. Łukaszuk Marceli –   fortepian
  8. Magier Wojciech Jan             –   fortepian
  9. Matczuk Gabriel                      –   perkusja
  10. Miłosz Julia – fortepian
  11. Miłosz Lena – fortepian
  12. Mirońska Paulina – flet
  13. Nowicka Julia – flet
  14. Semeniuk Marcel – akordeon
  15. Tarasiuk Olga – fortepian
 • Badanie przydatności kandydatów i egzaminy wstępne

  Szanowni Państwo, informujemy, że badanie przydatności kandydatów do szkoły muzycznej I stopnia odbędzie się w dniu 22 czerwca o godzinie 16.00. Egzaminy wstępne do szkoły II stopnia odbędą się w dniu 23 czerwca o godzinie 16.00 (egzamin praktyczny) i 17.30 egzamin teoretyczny. Na stronie szkoły www.zsmbp.pl we wtorek 16 czerwca będą zamieszczone szczegóły dotyczące badanie przydatności kandydatów. Ze względu na obostrzenia epidemiologiczne informuję, że wszyscy przebywający w szkole zobowiązani są do noszenia maseczek, dezynfekcji rąk i stosowania się do poleceń pracowników szkoły. W razie pytań zapraszam do kontaktu telefonicznego 83/3435436 lub mailowego 1204smbiala@wp.pl

 • Wytyczne GIS i Ministra do przeprowadzenia egzaminów.

  Szanowne koleżanki i koledzy nauczyciele, społeczności szkolna, podaję fragment Rozporządzenia wraz z komentarzem na końcu:

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz. U. z 2020 r. poz. 872)

  w odniesieniu do szkół artystycznych wprowadziło następujące zmiany:

  • wprowadzenie możliwości prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych w klasach I – III

  w § 7 zostały dodane ust. 3–8 dotyczące organizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych w klasach I – III szkół podstawowych oraz w odpowiadających tym klasom odpowiednich klasach szkół artystycznych  (zgodnie z regulacją § 7 ust. 8 tego rozporządzenia)

  • uregulowanie kwestii rekrutacji do szkół artystycznych w § 11ba

  termin przeprowadzenia badania przydatności lub egzaminu wstępnego do szkół artystycznych wyznaczają dyrektorzy poszczególnych szkół lub placówek artystycznych, z tym że termin ten będzie musiał przypadać w okresie określonym przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego i podanym do publicznej wiadomości na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra.

  Szkoła lub placówka artystyczna podaje informację o terminie oraz warunkach przeprowadzenia badania przydatności lub egzaminu wstępnego w Biuletynie Informacji Publicznej na co najmniej 7 dni przed terminem ich przeprowadzenia.

  • ustalenie form badania jakości kształcenia artystycznego do 30 września 2020 r.

  Zgodnie z nowym § 11bb rozporządzenia Centrum Edukacji Artystycznej ma obowiązek ogłoszenia regulaminów poszczególnych form badania jakości kształcenia artystycznego na rok szkolny 2020/2021 nie później niż do dnia 30 września 2020 r., a nie jak do tej pory do dnia 15 czerwca.

  • odstąpienie od przeprowadzenia egzaminów promocyjnych i końcowych

  Zgodnie z § 11bc rozporządzenia zmieniającego, w roku szkolnym 2019/2020 w szkołach artystycznych, nie przeprowadza się egzaminów promocyjnych i końcowych, a roczną lub końcową ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne artystyczne.

  • ograniczenie egzaminów wstępnych do szkół artystycznych:

  Zgodnie z pkt 11a dodanym w § 13, w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół egzamin wstępny do szkoły artystycznej będzie obejmował:

  1) w ogólnokształcącej szkole muzycznej II stopnia:

  • w specjalnościach instrumentalistyka i lutnictwo – egzamin praktyczny z przygotowanych przez kandydata utworów muzycznych,
  • w specjalności rytmika – egzamin praktyczny sprawdzający umiejętności w zakresie improwizacji i rytmiki,

  2) w szkole muzycznej II stopnia:

  • w specjalnościach instrumentalistykainstrumentalistyka jazzowawokalistykawokalistyka jazzowa i lutnictwo – egzamin praktyczny z przygotowanych przez kandydata utworów muzycznych,

   

  Dla nas oznacza to że:

  1. Ocenę z instrumentu głównego, fortepianu dodatkowego oraz wszystkich zajęć teoretycznych ustala nauczyciel. Dotyczy to także uczniów kończących szkołę I stopnia. Jedyne egzaminy to egzaminy dyplomowe w szkole II stopnia.
  2. Proszę jednak zachować obowiązek zawiadomienia rodziców w przypadku zagrożenia ucznia oceną niepromującą listem przez sekretariat szkoły.
  3. Badanie przydatności kandydatów odbędzie się w czerwcu, powiadomię z 10 dniowym wyprzedzeniem.