Aktualności

 • Nauczanie on-line 26.10.2020 – 08.11.2020

  UWAGA

  Nauczyciele i Uczniowie Zespołu Szkół Muzycznych I i II stopnia

  w Białej Podlaskiej

  Centrum Edukacji Artystycznej uprzejmie informuje, że w związku z zakomunikowaniem przez Pana Premiera w dniu dzisiejszym (23 października 2020 r.) ustanowienia czerwonej strefy epidemicznej na terenie całego kraju  zawnioskowało o ograniczenie funkcjonowania wszystkich typów publicznych i niepublicznych szkół artystycznych w okresie od dnia 26 października 2020 r. do dnia 8 listopada 2020 r. poprzez wprowadzenie realizowania w tych szkołach zajęć edukacyjnych artystycznych i ogólnokształcących z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r .

  Oznacza to, że wszystkie zajęcia w naszej szkole będą realizowane on-line. Proszę o kontakt z uczniami w celu ustalenia sposobu realizacji .

  Na dwa tygodnie (26.X.2020- 8XI. 2020) zawieszam zajęcia chóru, big bandu i orkiestry kameralnej.

 • System hybrydowy od 19 października 2020 .

  Szanowni Państwo, w związku z komunikatem Centrum Edukacji Artystycznej i zawartymi w nim postanowieniami informuję:

  Od dnia 19 października nasza szkoła ( I i II stopień ) przechodzi na hybrydowy system nauczania. Zajęcia indywidualne z instrumentów odbywać się będą w sposób stacjonarny natomiast zajęcia teoretyczne grupowe będą prowadzone on-line.

  Wyjątkiem będą: chór, big band oraz orkiestra kameralna, te zajęcia będą prowadzone w szkole według planu z zachowaniem  wszelkich środków bezpieczeństwa.

  Uprzejmie informuję, że wybór platform do prowadzenia zajęć on-line pozostawiam nauczycielom. Proszę o szczegółowe prowadzenie dokumentacji w e-dzienniku.

  Plan zajęć pozostaje taki sam. Być może będą konieczne korekty które wykonamy wspólnie z nauczycielami po zasięgnięciu opinii uczniów.

  W razie jakichkolwiek pytań proszę o korzystanie z poczty elektronicznej.

  Link do pisma Dyrektora CEA  cea-art.pl/komunikat-centrum-edukacji-artystycznej-w-sprawie-planowanych-zmian-w-pracy-szkol-artystycznych-w-kontekscie-ogloszonych-przez-rzad-obostrzen-zwiazanych-z-epidemia-covid-19/

  W.M. Robak

 • OGŁOSZENIE

  W dniach  14 – 15 września 2020 r.  zajęcia z chóru i big bandu zostają odwołane.

 • ZAJĘCIA TEORETYCZNE – cykl sześcioletni sala 20 – Alicja Torba

  PLAN Zajęcia teoretyczne C6 – A. Torba