Pismo dyrektora w sprawie rejestracji lekcji on-line.

Informacja dla uczniów i rodziców

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi nagrywania przez uczniów bądź rodziców lekcji prowadzonych on-line informujemy:

Nagrywanie jakichkolwiek spotkań on-line bez wiedzy i zgody ich uczestników jest naruszeniem norm społecznych. Jeśli lekcja lub inne spotkanie on-line ma być nagrane, to wszyscy uczestnicy powinni być o tym poinformowani i powinien być jasno określony cel tego nagrania.

Nagranie lekcji na własne potrzeby ucznia (np. powtórka materiału) jest możliwe i nie jest zabronione.  Należy jednak pamiętać, że opublikowanie tego nagrania (np. umieszczenie w serwisach internetowych czy społecznościowych) będzie wiązało się z wykorzystaniem wizerunku nauczyciela, co może odbywać się tylko za jego zgodą. Jeśli wizerunek nauczyciela zostanie wykorzystany bez jego zgody, może on dochodzić roszczeń zarówno na mocy art. 81 ustawy o prawie autorskim i art. 24 prawa cywilnego. Żądania mogą dotyczyć zaniechania tego rozpowszechniania, usunięcia nagrania np. z portalu społecznościowego a także odszkodowania, zadośćuczynienia lub przekazania środków pieniężnych na cele społeczne.

Jednocześnie przypominamy, iż obecność rodziców podczas lekcji on-line powinna być uzasadniona potrzebami, uzgodniona z nauczycielem prowadzącym lub wychowawcą i nie może w żaden sposób wpływać na przebieg lekcji.