Przesłuchania CEA Instrumenty Dęte Drewniane

Zespół Szkół Muzycznych I i II stopnia im. Fr. Chopina w Białej Podlaskiej jest współorganizatorem Regionalnych Przesłuchań Centrum Edukacji Artystycznej Szkół Muzycznych I stopnia dla Instrumentów Dętych Drewnianych dla regionu XII, serdecznie zaprasza na przesłuchania dnia

2 – 3 marca 2020 r do siedziby szkoły przy ul. Warszawskiej 12B.

 

Aby zgłosić ucznia do przesłuchań należy:

Przesłać wypełnioną kartę (bez podpisu dyrektora) w formacie Word jako załącznik na adres: 1204smbiala@wp.pl

z dopiskiem w temacie maila „Przesłuchania CEA” do dnia 14 lutego 2020 r.

Szczegółowe informacje na stronie www.zsmbp.pl

Kontakt telefoniczny: sekretariat szkoły tel. 83 3435436