System hybrydowy od 19 października 2020 .

Szanowni Państwo, w związku z komunikatem Centrum Edukacji Artystycznej i zawartymi w nim postanowieniami informuję:

Od dnia 19 października nasza szkoła ( I i II stopień ) przechodzi na hybrydowy system nauczania. Zajęcia indywidualne z instrumentów odbywać się będą w sposób stacjonarny natomiast zajęcia teoretyczne grupowe będą prowadzone on-line.

Wyjątkiem będą: chór, big band oraz orkiestra kameralna, te zajęcia będą prowadzone w szkole według planu z zachowaniem  wszelkich środków bezpieczeństwa.

Uprzejmie informuję, że wybór platform do prowadzenia zajęć on-line pozostawiam nauczycielom. Proszę o szczegółowe prowadzenie dokumentacji w e-dzienniku.

Plan zajęć pozostaje taki sam. Być może będą konieczne korekty które wykonamy wspólnie z nauczycielami po zasięgnięciu opinii uczniów.

W razie jakichkolwiek pytań proszę o korzystanie z poczty elektronicznej.

Link do pisma Dyrektora CEA  cea-art.pl/komunikat-centrum-edukacji-artystycznej-w-sprawie-planowanych-zmian-w-pracy-szkol-artystycznych-w-kontekscie-ogloszonych-przez-rzad-obostrzen-zwiazanych-z-epidemia-covid-19/

W.M. Robak