Zarządzenie Dyrektora ZSM z dnia 16 stycznia 2021 roku

ZARZĄDZENIE DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ MUZYCZNYCH

I i II STOPNIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ z dnia 16 stycznia 2021 roku.

 

w sprawie zmiany trybu organizacji nauczania w dniach 18 – 29 stycznia 2021 roku na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji Nauki z dni 13 stycznia 2021 roku.

 

W dniach 18 – 29 stycznia wszystkie zajęcia dydaktyczne odbywają się w trybie zdalnym. W uzasadnionych przypadkach lekcje indywidualne mogą odbywać się w budynku szkoły.

Uczniowie klasy VI szkoły II stopnia mogą korzystać z konsultacji indywidualnych i grupowych po wcześniejszych ustaleniach z dyrektorem szkoły.

W budynku szkoły obowiązują rygorystyczne zasady przestrzegania zaleceń związanych z pandemią.

Wszyscy uczniowie odbywający zajęcia w trybie zdalnym zobowiązani są do kontaktu z nauczycielami   za pomocą e-dziennika.