Nowy rok szkolny

Szanowni Państwo, rozpoczynamy naukę w nowym roku szkolnym w systemie stacjonarnym. Żeby sprostać wymaganiom epidemiologicznym i zadbać o nasze zdrowie postanowiliśmy:

  1. Rozpoczęcie roku szkolnego 1 września tylko klasy pierwsze w wyznaczonych godzinach.
  2. Pozostali uczniowie: zajęcia indywidualne ustalacie z nauczycielem, godziny zajęć zbiorowych na stronie szkoły oraz fb.
  3. W szatni i na korytarzach nosimy maseczki w klasach nie.
  4. Wszyscy dezynfekujemy ręce po wejściu do szkoły. Przed lekcją i po lekcji również.
  5. W czasie przerw klasy będą wietrzone, ławki przecierane.
  6. Plan zajęć grupowych został tak ustalony by uniknąć dużej rotacji uczniów.
  7. Rodzice nie mogą przebywać na terenie szkoły z wyjątkiem wypadków szczególnych.
  8. Do szkoły przychodzimy zdrowi, bez kataru , kaszlu i podwyższonej temperatury. W przypadku podejrzenia jakiejkolwiek infekcji uczeń zostanie odesłany do domu.

Liczę, że sprostamy wszystkim przeciwnościom i pozostaniemy w nauczaniu stacjonarnym.